Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 6 – Ketkä päättävät ja mistä?

Siirtyminen Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään

Ketkä päättävät

Siitä, siirtyykö suomalainen yhteiskunta käyttämään Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää vai ei, kannattaa minusta päättää suomalaisten täysi-ikäisten demokraattisen enemmistön.

Suurimman osan yhteiskunnan jäsenistä on oikeasti ymmärrettävä talousjärjestelmää, missä he toimivat ja aidosti kannatettava sitä, jotta he osaisivat toimia siinä, olisivat mahdollisimman motivoituneet toimimaan siinä ja haluaisivat toimia siinä rehellisesti – kaikki ydintärkeitä ja välttämättömiä asioita mille tahansa talousjärjestelmälle, jotta se voisi tuottaa hyvinvointia optimaalisesti. Demokraattinen enemmistö mitä todenäköisimmin päätyy äänestämään sellaista vaihtoehtoa, jossa edellä mainitut ehdot täyttyvät. Siksi demokraattisen enemmistön kannattaa päättää tästä asiasta.

Tulisiko asiasta sitten päättää kansanäänestyksellä vai eduskunnan riittävän enemmistön päätöksellä? Tämä lienee asia, mistä kannattaa keskustella.

Kun Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on käytössä

Ketkä päättävät

Kun Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on otettu käyttöön, joidenkin on päätettävä sen käytännön toiminnan yksityiskohdista. Lienee parasta, että päätöksenteossa ovat mukana ne tahot, joita asia koskee. Tällöin edustajia löytyy sekä molempien talousideologioiden pääsuuntauksista (jaetaan-talous sekä raha- ja kilpailutalous) että niiden kaikista alasuuntauksista (esim. kommunismi, resurssipohjainen talous, markkinatalous ja sosialismi). Uusien mukaanotettavien talousideologioiden edustajat pääsevät mukaan päätöksentekoon välittömästi, kun uusi talousideologia on hyväksytty mukaan talousjärjestelmään.

Myös valtion mukanaolo päätöksenteossa on luontevaa. Valtion tehtävä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä on mahdollistaa ja yhdistää.

Valtion on päätöksenteossa otettava kantaa vähintäänkin siihen, pystyykö se hoitamaan kaikki tehtävänsä muiden keskustelun osapuolten ehdottamien toimintamallien puitteissa. Lisäksi sen on otettava kantaa siihen, että ehdotukset ovat perustuslain ja muun lainsäädännön mukaisia.

Päättävät osapuolet voivat luonnollisesti siirtää päätösvaltaa päättämistään asiosta muillekin tahoille – mieluusti sillä varauksella, että jos homma ei toimi, tuo päätösvalta voidaan ottaa takaisin päättäville osapuolille tai siirtää jollekin toiselle taholle.

Mistä päätetään

Päätöksenteon kohteena Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä on periaatteessa kaikki talouteen liittyvät asiat. Näitä ovat mm.:

  1. uusien talousideologioiden mukaan ottaminen
  2. uusien rahajärjestelmien mukaan ottaminen
  3. kierrossa olevien rahojen kokonaismäärä
  4. kuinka yhteistyössä kaikkien talousideologioiden välillä syntyneet yhteistyön tulokset jaetaan talousideologioiden kokonaisuuden tasolla (jokainen talousideologia sitten päättää itse, jakaako osuutensa jäsentensä kesken tasapuolisesti vai epätasapuolisesti ja kuinka sen tekevät tarkalleen)
  5. raha- ja kilpailutalouden valtiolle maksamat hinnat ja muut ehdot niistä hyödykkeistä, joita se saa jaetaan-taloudesta
  6. mikä määritellään työksi ja mikä ei.
    (Perinteisesti työksi on määritelty kaikki sellainen, mistä ihminen saa toiselta ihmiseltä tai ihmisryhmältä rahaa tai muunlaisen palkkion. On selvää, että viimeistään jaetaan-talouden myötä tämä ei voi olla enää työn määritelmä.)