Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Luku 3 – Henkilökohtainen hallintaoikeus ja omistaminen

Yksityisomistaminen on kaikille sen verran tuttu käsite, että en kuvaile sitä lainkaan tässä luvussa. Sen sijaan esittelen hiukan jaetaan-talouteen kuuluvaa yksityisomistamisen vastinetta eli henkilökohtaista hallintaoikeutta ja sitä, kuinka nämä kaksi voisivat toimia yhteen Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä.

Henkilökohtaisen hallintaoikeuden määritelmä

Henkilökohtainen hallintaoikeus (hho) on pelkästään jaetaan-toimijoihin liittyvä asia. Raha- ja kilpailutalouden toimijoilla ei voi olla henkilökohtaista hallintaoikeutta mihinkään kohteeseen.

Henkilökohtainen hallintaoikeus on lähes sama asia kuin r&k:n omistaminen. Suurin ero on siinä, että kun jaetaan-toimija haluaa eroon raaka-aineesta tai tavarasta, johon hänellä on hho, hän ei voi myydä sitä, vaan hän antaa kyseisen kohteen hho:n toiselle yhdessä sovitut ehdot täyttävälle jaetaan-toimijalle.

Ellei tällaista löydy yhteisesti sovitussa kohtuullisessa ajassa, valtio päättää, mitä kyseiselle raaka-aineelle tai tavaralle tapahtuu. Päätöksen perusteena tulee olla suurin mahdollinen kokonaishyöty. Sen tulee siis hyödyttää mahdollisimman paljon kaikkia ihmisiä valitusta talousideologiasta riippumatta. Valtio voi esimerkiksi ottaa tällaisen hyödykkeen omaan käyttöönsä tai myydä sen r&k:n toimijalle.

Valtio omistaa kaikki raaka-aineet ja tavarat, joihin jaetaan-toimijalla on hho. Valtio antaa jaetaan-toimijoille henkilökohtaisia hallintaoikeuksia raaka-aineisiin ja tavaroihin. Henkilökohtainen hallintaoikeus kirjataan lakiin ja valtio sitoutuu kunnioittamaan jaetaan-toimijoiden hho:ta yhtä lailla kuin se kunnioittaa raha- ja kilpailutalouden toimijoiden yksityisomistamista.

Jaetaan-toimija voi saada hho:n johonkin kohteeseen seuraavilla tavoilla:

 • jaetaan-toimija luopuu kohteen hho:sta ja se siirtyy seuraavalle yhdessä sovitut ehdot täyttävälle jaetaan-toimijalle
 • valtio antaa kohteen hho:n jollekin jaetaan-toimijalle
 • raha- ja kilpailutalouden toimija antaa kohteen omistuksen valtiolle sillä ehdolla, että valtio antaa kyseisen kohteen hho:n (jollekin tietylle) jaetaan-toimijalle
 • r&k:n toimija myy kohteen omistuksen valtiolle sillä ehdolla, että valtio antaa kyseisen kohteen hho:n (jollekin tietylle) jaetaan-toimijalle.

Kohteeseen henkilökohtaisen hallintaoikeuden omaava jaetaan-toimija päättää siitä, kuka tai ketkä saavat käyttää tuota kohdetta ja millä ehdoin. Hän voi päättää, lainaako kohteen jollekin vaiko ei lainaa, laina-ajan pituuden, mitä kohteella ja kohteelle voi tehdä, missä kunnossa se tulee palauttaa jne. Hän ei voi kuitenkaan vuokrata, liisata tai muutoin rahastaa kohteella, johon hänellä on hho.

Kun jaetaan-toimija on saanut hho:n johonkin kohteeseen, hän saa pitää sen lähtökohtaisesti niin kauan kuin haluaa. Hho voidaan purkaa samoilla ehdoin kuin r&k:n yksityisomistaminen. Valtio voi esimerkiksi pakkolunastaa maata tien tai rautatien rakentamista varten.

Kiireellisessä tapauksessa r&k:n toimija voi mennä jaetaan-toimijan edelle. Esimerkiksi asunnoton raha- ja kilpailutalouden lapsiperhe voi saada asunnon ennen sellaista jaetaan-lapsiperhettä, jolla on asunto, joka on vaihtamassa asuntoa ja joka muutoin olisi jonossa seuraava ja saisi hho:n kyseiseen kohteeseen. Tällöin sisäänmuuttava r&k:n lapsiperhe maksaa asunnosta käypää vuokraa valtiolle.

Siitä, millä ehdoilla kohteen hho:n siirtyy jaetaan-toimijalta toiselle sopivat erilaisten jaetaan-toimijoiden edustajat keskenään.

Siitä, kuinka pitkä aika tulee kulua, että toista jaetaan-toimijaa ei löydy ottamaan kohteen hho:ta, ja että valtio voi päättää, mitä kohteelle tekee, päättävät Jaetaan-toimijoiden keskusjärjestö (JTK), Raha- ja kilpailutalouden toimijoiden keskusjärjestö (RKTK) ja valtio.

Henkilökohtaisen hallintaoikeuden ja yksityisomistamisen yhteentoimiminen

 1. Ihminen, joka haluaa määräajan kokeilla jaetaan-taloudessa elämista voi vaihtaa r&k:sta jaetaan-talouteen ja säilyttää yksityisomaisuutensa. Kokeilun ajaksi hän voi siirtää kohtuullisen ja muiden jaetaan-ihmisten kanssa tasapuolisen määrän omaisuuttaan jaetaan-talouteen, jossa hänellä siihen henkilökohtainen hallintaoikeus.

  Muu omaisuutensa hänen tulee jättää r&k:een. Tänä aikana tuo omaisuus säilyy hänen omistuksessaan, mutta se ei voi tuottaa hänelle myynti-, vuokra-, osinko- tai mitään muitakaan tuloja, jotka hän voisi ottaa omaan käyttöönsä välittömästi tai edes silloin, kun hän määräajan jälkeen palaa takaisin raha- ja kilpailutalouteen.

  Ei ole sallittua, että ihmisen tulot ovat r&k:ssa ja menot ovat jaetaan-taloudessa. Sekä tulojen että menojen tulee olla saman talousideologian puitteissa – myös omistamiseen liittyvät tulot ja menot.

  Jos ihminen määräajan jälkeen palaa takaisin r&k:een, hän voi siirtää sinne takaisin aiemmin jaetaan-talouteen mukanaan siirtämänsä omaisuuden, mutta ei enempää.

 2. R&k:sta jaetaan-talouteen pysyvästi vaihtava voi siirtää kohtuullisen ja muiden jaetaan-ihmisten kanssa tasapuolisen määrän omaisuuttaan jaetaan-talouteen, jossa hänellä siihen henkilökohtainen hallintaoikeus.

  Muun omaisuutensa suhteen hän voi valita mitä sille tekee. Valinta on tehtävä ennen pysyvää siirtymistä. Hän voi antaa ylimääräisen omaisuutensa esimerkiksi jaetaan-talouteen jaetaan-ihmisten tasapuolisesti jaettua vaurautta lisäämään, jaetaan-tuottajayhteisölle tuotannon välineeksi, antaa sen jollekin r&k:n toimijalle, myydä sen ja antaa rahat jollekin r&k:n toimijalle tai valtiolle, antaa sen valtiolle, yhdistellä näitä tms.

 3. R&k:n ihminen voi antaa kiinteää omaisuuttaan jaetaan-talouteen valitsemakseen määräajaksi, jos ne menevät siellä hyötykäyttöön. Tänä aikana omistajalla ei ole tuloja eikä menoja (verot, lämmitys, sähkö, vesi yms.) kyseisestä omaisuudestaan. Tämä ei kuitenkaan vapauta omistajaa edes määräajaksi niistä veloista, joita hänellä kyseiseen kohteeseen liittyy.

 4. Jaetaan-taloudesta r&k:een siirtyvä ihminen voi ottaa jaetaan-taloudesta mukaan r&k:een kaiken sellaisen, mihin hänellä on hho. Raha- ja kilpailutaloudessa nuo muuttuvat hänen yksityisomaisuudekseen.

  Poikkeuksena on asunto. Jos ihminen jää asumaan asuntoonsa, hän maksaa jatkossa siitä vuokraa valtiolle.

  Poikkeuksena voi olla myös auto, johon ihmisellä on ollut hho jaetaan-taloudessa. Tällöin hänellä on siihen ensisijainen osto-oikeus hänen vaihtaessa r&k:een.

  Vastaavia muitakin poikkeuksia voidaan sopia sellaisille kohteille, joiden rahallinen arvo r&k:ssa on merkittävä.

 5. R&k:n ihminen voi antaa kiinteää omaisuuttaan jaetaan-talouteen valitsemakseen määräajaksi, jos ne menevät siellä hyötykäyttöön. Tänä aikana omistajalla ei ole tuloja eikä menoja (verot, lämmitys, sähkö, vesi yms.) kyseisestä omaisuudestaan. Tämä ei kuitenkaan vapauta omistajaa edes määräajaksi niistä veloista, joita hänellä kyseiseen kohteeseen liittyy.

 6. Ihminen, jolla on velkaa, ei voi vaihtaa raha- ja kilpailutaloudesta jaetaan-talouteen, koska tälloin hän ei voi maksaa velkaansa sen enempää rahalla kuin raaka-aineina tai tavaranakaan. Jos kuitenkin syntyy sopimus siitä, että hän voi maksaa velkansa työllään, hän voi vaihtaa jaetaan-talouteen.