Talousideologisen valinnanvapauden talousjärjestelmä

Johdanto

Ihmiskunnan historia on täynnä keskusteluja erilaisista totuuksista. Toistaiseksi ihmiskunta ei ole löytänyt itselleen yhtä maailmannäkemystä. Mielipiteiden moninaisuus on runsas ja niiden väliset erot ovat milloin suuren suuria, milloin pienen pieniä, milloin jotain siltä väliltä.

Kenties oleellisen tärkeää ei olekaan löytää yhtä totuutta, joka kelpaa kaikille. Kenties oleellisen tärkeää onkin elää yhdessä, rauhassa ja yhteistyötä tehden riippumatta siitä, mitä kukin mistäkin ajattelee ja minkä uskomuksen mukaan kukin elää. Tälle ajatus- ja arvopohjalle rakentuu nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä.